Carl Bergstrøm-Nielsen – Humlebier

Carl Bergstrøm-Nielsen · HumlebierCarl Bergstrøm-Nielsen · Humlebier

Kassettebånd
Udgivet juni 2019 · IDL 10

Mikrotonal musik for synthesizer, komponeret og indspillet i 1990 på Dansk Institut for Elektroakustisk Musik (DIEM) i Aarhus.

 

Oprindelige cover-noter af Carl Bergstrøm-Nielsen, 1991

På denne kassette er der forskellige versioner af en tilstandsmusik med summende lydformationer. En stadig variation i stemmernes kombination indbyrdes og langsomme ændringer af deres sammensætning. De 3 versioner har hver deres tempo-område, hvad der giver dem forskellig karakter. Grundlaget er enkle motiver i sløjfer, der gentager sig selv. Nogle af disse kan modulere hinandens tonehøjde. Der er ‘spillet på’ computer-sequenceren ved under udførelsen at ændre tempo, lukke op og i for spor, holde pauser samt bruge en pauseknap, der får lyden til at blive ‘hængende’. En baggrund for musikken er min interesse for lyde i naturen og hverdagen og for indisk musik. 

Og min yndlings-symbolik i musik: enhed i mangfoldigheden – og mangfoldighed i enheden. Mangfoldighed her i form af uforud-hørbare kombinationer, som kan gøre det spændende at sanse med ørene. Kaos som den endnu ikke opdagede orden. Kombinationerne sker i og imellem klangens nuancer, placeringen i stereobilledet, styrkegraderne, det melodiske, rytmiske og harmoniske. Hvad det harmoniske angår, en udforskning af skønheden i de ‘falske’ toner og akkorder uden for den normale stemning af klaviaturet. Som er foregået såvel systematisk, i tilrettelæggelsen, som umiddelbart i udførelsen. Enhed – i form af, at alle disse elementer og dimensioner og flere endnu kan smelte sammen til én lyd.

Det anbefales at eksperimentere med afspilningsanlæggets baskontrol, da bassen falder meget forskelligt ud afhængigt af anlægget. Ligeledes kan eksperimenter med diskanten belyse forskellige lag i de klang-lige processer.

Carl Bergstrøm-Nielsen: Lydeditering, sequencerprogrammering og spil på sequencer i real time.

Produceret på DIEM, Dansk Institut for Elektroakustisk Musik, Aarhus, Danmark. 

Anvendt udstyr: Yamaha TX802 FM Synthesizer, Performer software sequencer

Tak til Claus Pedersen, Steffen Brandorff og DIEM. Copyright 1990.

Oprindeligt udgivet på kassettebånd af Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik. SUDM S004. 1991. Genudgivet af Institut for Dansk Lydarkæologi. IDL 10. 2019 


Master: Jonas Olesen
Layout: Kasper Vang

Udgivelsen indeholder en downloadkode til et omfattende arkiv af Carl Bergstrøm-Nielsens noter og skitser til værkerne, samt et bonustrack!